Helytörténeti gyűjteményünk

 • Megyei napilapok 1953-2020.

  Könyvtárunk évtizedek óta gyűjti és őrzi a Komárom-Esztergom megyében kiadott és általunk előfizetett sajtótermékeket. A megyei napilapokat beköttetve őrizzük. Elektronikus verzió nem áll rendelkezésre belőlük. Ezeket a dokumentumokat bár nem kölcsönözzük, de helyben…

 • Levéltárosok Lapja

  A Törvényhatósági Levéltárosok Országos Egyesületének hivatalos értesítője, melyet dr. Alapi Gyula szerkesztett. Megjelent 1913-16 között negyedévente Komáromban. A címlapok és tartalomjegyzékek kizárólag az 1. számokban találhatók – éves összesítéssel. A cikkek a tartalomjegyzékekben…

 • Új Komárommegyei Hírlap 1939-44.

  Immár “Új Komárommegyei Hírlap” címmel, 1939. május 6-án ismét megjelent Pathó Gyula főszerkesztő gondozásában ez a regionális  újság. A nyomtatás Komáromban, Hacker Dezső nyomdájában történt, itt ülésezett a szerkesztőség is. A lap hetente,…

 • Komáromi Lapok 1871-1944.

  1871-től 1944-ig jelent meg ez a hetilap Siegler Károly nyomda- és laptulajdonos gondozásában, Komáromban. Kezdetben a szerkesztőség  Pázmány Kornél felelős szerkesztőből és Rovács Albin, valamint Szabados János főmunkatársakból állt. Az újság társadalmi és…

 • Komáromi Ujság

  1914-1919 között jelent meg a komáromi Jókai Könyvnyomdában dr. Alapi Gyula főszerkesztő, Fülöp Zsigmond felelős szerkesztő és dr. Baranyay József társszerkesztő gondozásában. Alapi Gyula 1914 február végétől már nem vett részt a munkában,…

 • Napsugár

  Képes gyermeklap az 1927-es évből. Főszerkesztője Seidl Sándor tanár volt Pozsonyból, továbbá a komárnói Harmos Károly festőművész és dr. Borka Géza tanár  vett még részt a lapszerkesztésben. Kiadóhivatala szintén itt működött, a nyomtatás…

 • Őrálló

  A komáromi Katholikus Legényegylet által szerkesztett és megjelentetett  keresztény, társadalmi folyóirat. Megjelent az 1920. évben, 13 számmal január és április között. Szerkesztője Olgyai Ferenc, a lap munkatársa dr. Szunyogh Xavér Ferenc bencés szerzetes,…

 • Komárommegyei Hírlap 1929-1938.

  Az újság Komáromban, Hacker Dezső könyvnyomdájában készült 1929-1938 között, és hetente, szombatonként jelent meg. Az első szám 1929. szeptember 28-án, az utolsó 1938. december 10-én látott napvilágot – zömmel komáromi vonatkozású tartalommal. Felelős…

 • Komárom című lap

  1875-ben indult ez az újság társadalmi, gazdasági és vegyes tartalmú helyi, vidéki érdekű közlönyként. Vasárnaponkénti megjelenéssel, Jókay Lajos felelős szerkesztő és laptulajdonos irányításával, Siegler Károlyné nyomdájában készíttetve. 1875. 1. szám 1875. 2. szám…

 • Komárom és Vidéke

  A Komárom és Vidéke című politikai hetilap Komárom vármegye közlönyeként indult 1922. április 2-án. Megjelent vasárnaponként, Pathó Gyula főszerkesztő irányításával. A szerkesztőség és kiadó Komárom, Iskola utca 13. szám alatt székelt. A beköszöntő…