Hírek

In memoriam György Károlyné Rabi Lenke

Írta: Muhi Orsolya Ilona

A Jókai Mór Városi Könyvtár mély megrendüléssel tudatja, hogy György Károlyné Rabi Lenke nyugdíjas könyvtárigazgató 2020. június 13-án, 65 éves korában váratlanul elhunyt. Lenke 30 évet dolgozott a könyvtárunkban, mint hivatása iránt elkötelezett könyvtáros az utolsó 10 évet igazgatóként. Pályáját gyermekkönyvtárosként kezdte, majd iskolai szaktanácsadóként folytatta és utána lett helyismereti szaktájékoztató.

A Jókai- és helyismereti gyűjteményt gondozta, helyismereti tanácsadással segítette a város múltja iránt érdeklődőket és a helytörténeti kutatókat. Kutatási eredményei alapján helytörténeti kiállításokat rendezett, előadásokat tartott és szervezett, elsősorban a könyvtár helyismereti gyűjteményének bemutatása, népszerűsítése céljából.

Ismerhettük Őt felkészült szakemberként, helyismereti kiadványok szerző- illetve szerkesztőjeként és társszerzőjeként, mindig derűs, segítőkész munkatársként.

Megyei és országos szakmai szervezetekben is jelentős szerepet vállalt. Tevékenyen részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetében, mint vezetőségi tag. A Publika Magyar Könyvtári Körnek aktív tagjaként. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szervezetének alapító tagja és az ellenőrző bizottság elnöke volt.

Komárom város közéletének és civil szervezeteinek is meghatározó személyisége volt. Nyugdíjasként még a Komáromi Klapka György Múzeumban dolgozott. Aktívan részt vett a helyi hagyományőrző egyesületek munkájában. A Komáromi Értéktár Bizottság elnöke volt. A Kecskés László Társaságban kuratórium tagjaként kutatásokat végzett, kiadványokat szerkesztett. Az Endresz csoportban szintén jelentős szerepet vállalt.

Tovább kutatta Komárom és környékének második világháborús hátországi történetét, a háború még ismeretlen áldozatainak, hősi halottainak felkutatását.

Elismerései: 2012-ben, a „Komárom város kultúrájáért” díjat, 2015-ben pedig a „Pro Urbe Komárom” díjat és szintén 2015-ben a megyei príma díj, tudomány kategóriában különdíjat kapott.

Nagyszerű Kolléganőt veszítettünk el.

György Károlyné Rabi Lenke temetése: 2020.06.25-én, csütörtökön 15 órakor lesz a komáromi temetőben.

Emlékét megőrizzük!


A fotó 2013. május 13-án készült György Károlynéról a könyvtár megalapításának 60. évfordulóján.

Mi a véleménye erről?