Helytörténet

Komárom című lap

1875-ben indult ez az újság társadalmi, gazdasági és vegyes tartalmú helyi, vidéki érdekű közlönyként. Vasárnaponkénti megjelenéssel, Jókay Lajos felelős szerkesztő és laptulajdonos irányításával, Siegler Károlyné nyomdájában készíttetve.