Helytörténeti gyűjteményünk

Komárom és Vidéke

A Komárom és Vidéke című politikai hetilap Komárom vármegye közlönyeként indult 1922. április 2-án. Megjelent vasárnaponként, Pathó Gyula főszerkesztő irányításával. A szerkesztőség és kiadó Komárom, Iskola utca 13. szám alatt székelt. A beköszöntő számban ezekkel a gondolatokkal ajánlották a lapot az olvasók figyelmébe:

“Lapunkat a köz-szükség teremtette meg. Ma ugyanis a sajtó, az ujság már oly szükséges valami, ami nélkül a legegyszerűbb helység sem tud meglenni. A becsületes, az igazságot hirdető sajtó ugyanis – áldás, a gonosz, a hazug sajtó pedig – átok az emberiségre. És ez a körülmény adja meg a sajtó oriási jelentőségét. Mi becsületes és igazságot hirdető lapot adunk olvasóinknak. Lehet, hogy ujságirói készségünk nem fogja mindenben emgütni a mértéket, de ebbeli fogyatékosságunkat mentse az a becsületes törekvésübk, hogy csonka városunk és vármegyénk számára minden áron lapról akartunk gondoskodni.

Ami már most programmunkat részletesebben illeti, – az a vezéreszme, mely gondolatainkat és tollunkat irányítja: soha meg nem alkuvó, keresztény magyar nemzeti érzés és a hazáért mindent feláldozni kész magyar hazafiság!

Mi szeretettel öleljük keblünkre ennek a mi szegény elárvult nemzetünknek minden fiát nemre, korra, felekezetre és foglalkozásra való tekintet nélkül feltéve, hogy hű fia a hazának. …”

Az újság 1922. július 30-i (18.)  számának 3. oldalán megjelent az a szerkesztőségi hír, hogy augusztus elsejével új előfizetési évet nyitnának. A lap folytatása azonban elmaradt, tehát az olvasók toborzása nem volt sikeres.