Életrajzok,  KÖNYVAJÁNLÓK

Kalandozás híres festmények és alkotóik nyomán

Összeállította: Tadjerné Sipos Katalin.


Monet

“Könyvünk nem csak Monet életének stációit ismerteti, hanem a 19. század végének, 20. század elejének művészeti mozgalmaira is kitér. A M-érték Kiadó sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő alakját kívánja bemutatni, sok-sok alkotásuk reprodukciójával, pályaképük megrajzolásával, művészi stílusuk értelmezésével.”

Írta: Fiorella Nicosia; fordította: Balázs Zsuzsanna. Budapest: Mérték Kiadó, 2010. Forrás: www.bookline.hu

Katalógusunkban


Turner

“A sötétségtől a fényig – Turner festészete a látvány világának e két véglete között fokozatosan teremtette meg a nyugati művészet történetében talán legszélesebb ívű életművet. Ha összevetjük az egyik legkorábban kiállított mesterművét, az 1794-ből származó, a nevezetes Szent Anzelm-kápolnát korrekten ábrázoló vízfestményt az 1840-es években készült A Clyde zuhatagaival, alig akarjuk elhinni, hogy a két kép ugyanannak a kéznek a munkája, annyira különböznek egymástól. Ez a szembetűnő változás könnyen elterelheti figyelmünket a Turner művészetét alapvetően jellemző folyamatosságról, mert a kései festmények káprázatos koloritja, tónusgazdagsága és laza formái azt a benyomást kelthetik, hogy a festő a francia impresszionistákéval azonos művészi célt tűzött maga elé, sőt egyfajta absztrakt művészetre törekedett. Mindkét nézet teljesen téves. A művészetét jellemző folyamatos fejlődés remekül példázza, hogy a korán megfogalmazott művészi céljait Turner milyen következetesen igyekezett megvalósítani.”

Szerkesztette: Eperjessy László; fordította: Szabó Mária. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2010. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Klimt

„Hogy mely témák foglalkoztatnak a festészetben? Az önarcképkészítés semmiképpen. A többi ember, és közöttük is főleg a nők…” – vallotta Gustav Klimt, akinek képei egészen sajátos, varázslatos hangulatot teremtenek. E mélységesen érzéki, erotikus festmények az élvezetek és a fényűzés világába ragadják el szemlélőjüket, távol a posztmodern világ ridegségétől, egy vonzó, idealizált képzeletbeli tájra. A környezetre szinte semmilyen jel nem utal, hogy akár csak egy pillanatra is kizökkentsen bennünket a festő által teremtett arc- és tájképek, allegóriák hermetikusan zárt világából. A keleti civilizációk ihlette színek és formák – Klimt a japán, az ókori egyiptomi és a bizánckori Ravenna művészetének rajongója volt – egy kétdimenziós térbe ágyazódnak, amely mögött nincsenek perspektivikus távlatok. E stilizált, zárt és megbonthatatlan egységet létrehozó képi világ központjában valóban a női test csodája áll a maga érzékiségében és szentségében.”

Írta: Matteo Chini; fordította: Balázs Zsuzsanna. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2010. Forrás: www.bookline.hu

Katalógusunkban


Auguste Renoir

,,A föld az istenek paradicsoma: ezt akarom megfesteni.” – Pierre Auguste Renoir a francia impresszionista festő ars poeticája sok mindent elárul erről a fantasztikus tehetségű művészről, aki soha nem lett hűtlen önmagához, veleszületett életöröme, derűje, kiegyensúlyozottsága sohasem hagyta el. Talán ezért kedvelik műveit a világ minden táján. Renoir festészete szüntelen ünnep, elébünk varázsolja korának kis paradicsomait, amelyekben ma is örömünket leljük. Életrajzi könyvünk a teljes alkotói életmű legfontosabb eseményeit villantja fel. “

Szerkesztette: Hajnal Gabriella; fordította: Szabó Mária. Budapest: Kossuth Kiadó, 2010. Forrás: www.bookline.hu

Katalógusunkban


Gauguin

“Gauguin életének esszenciája saját elveszett paradicsomának felkutatása: rátalálás arra a helyre, ahol a művészetből meg tud élni, és szabadon élhet szenvedélyének. A M-érték Kiadó e sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő alakját kívánja bemutatni, sok-sok alkotásuk reprodukciójával, pályaképük megrajzolásával, művészi stílusuk közérthető megvilágításával.”

Írta: Fiorella Nicosia; fordította: Elsässer Klaudia. Budapest: Mérték Kiadó, 2010. Forrás: www.bookline.hu

Katalógusunkban


Leonardo da Vinci

“Festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író. Leonardo da Vinci itáliai származású polihisztort talán nem kell bemutatnunk senkinek, festményei a világ legismertebb alkotásai közé sorolhatók. Leonardót sokszor nevezik a reneszánsz ember őstípusának, akinek láthatólagos végtelen kíváncsisága csak a felfedezéseinek erejével volt egyenlő. Széles körben az egyik legnagyobb festőnek tartják, és egyes vélemények szerint akár ő is lehetett minden idők legműveltebb embere. “

Fordította: Bárdos Miklós. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2010. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Vincent van Gogh

“Vincent Van Gogh a holland születésű autodidakta festőzseni a posztimpresszionista festészet egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Bár életében szinte egyetlen képet sem sikerült eladnia, tehetsége vitathatatlan, több mint száz évvel később is hatalmas érdeklődést váltanak ki festményei. Rövid életrajzi könyvecskénkben megismerhetjük a fiatalon elhunyt festő életének és pályájának legfontosabb állomásait.”

Fordította: Szabó Mária. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2010. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Sandro Botticelli

“Sandro Botticelli itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője volt. Nem könnyű feladat teljes bizonyossággal megkülönböztetni a kezétől származó alkotásokat, e termékeny életmű legszembetűnőbb vonása sajátos kettőssége, ami a hagyományos kompozíciós elemek és kötöttségek merev betartása, illetve az érzelemkifejezés rendkívüli felszabadultsága és ereje között feszülő ellentétnek köszönhető. A festmények architektonikus merevsége mögött ugyanakkor gyakran bonyolult szimbolikus tartalmak és a festő saját életére, illetve kortársaira történő konkrét utalások rejlenek.”

Fordította: Bárdos Miklós. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2010. Forrás: www.bookline.hu

Katalógusunkban