KÖNYVAJÁNLÓK,  Könyvtárosok kedvencei

Kedvenc regényeim

A könyveket válogatta: Turiné Kiss Adrienn.


Ómama nyaklánca – Igaz családtörténet

“A szerző megtalálta az Elixírt, amit mindenki keres, megfejtette az örök élet titkát, s olyan egyszerű, hétköznapi szavakkal tárja elénk családja történetén keresztül, ahogyan csak egy háziasszony tud fogalmazni, amikor a konyhájában egy kávé mellett jó ismerősnek mesél. A titkot Ómama nyaklánca hordozza, ami először az 1800-as évek második felében bukkan fel egy budafoki bálon, Foltrauer Anna nyakában, s ma az ő dédunokájának az unokája viseli. A szerző, Silingi Terézia évekig ápolta férje nagyanyját, majd férje édesanyját, tőlük tudja, hogyan lehet túlélni járványokat és világháborúkat, forradalmakat és családi viszályokat, honnan merít erőt az ember ahhoz, hogy mindig talpra álljon, és ha kell, újrakezdje az életét. Tőlük tudja: a következő generációk hosszú sora a vérében hordozza majd életünk minden egyes mozzanatát. Regénye 1847 és 199o között játszódik, történései igazak, szereplői valódiak, csak a mese kedvéért kerekítette ki itt-ott a szerző fantáziájával a hiányzó részeket. Száz-százötven éves születési anyakönyvi kivonatok és régi fényképek, a család által a zsidóüldözés során bújtatott emberek, többek közt Szerb Antalné, az író felesége és Bálint Endre festőművész nyilatkozatai, ÁVH-s dokumentumok és régi levelek támasztják alá, hogy a regény lapjain valós történések és igazi szereplők elevenednek meg. Ám ez a regény nemcsak egy család története: lehetne bárkié, hiszen mindannyiunk elé hasonló próbatételeket hoz a sors, és valamennyien magunkban hordozzuk a közös történelmünket.”

Írta: Silingi Terézia. Páty: Szilvia és Tsa Kft, 2018. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Réztábla a kapu alatt

“Archibald Joseph Cronin, a két világháború közötti időszak egyik legismertebb angol írója. Magyarországon kiadott legnépszerűbb könyvét tartja kezében az olvasó. Most újra olvashatja az a minden időben jelenlevő olvasóközönség, aki szereti az érzelmes, fordulatos cselekményű regényeket. Ki-ki tetszése szerint azonosulhat Dr. Andrew Mansonnal, vagy feleségével, az angyali Christine-nel, átélheti a könnyed bűntudatot és a felemelő érzéseket egyaránt. A huszas évek Angliájának orvostársadalmára támadt rá szenvedélyesen az író, aki maga is orvosként kezdte pályáját. Leleplező információkat tudunk meg a korabeli orvosok közéletéről és magánéletéről, az orvosi pálya elüzletiesedéséről, az orvosok egy részének hivatástudat-nélküliségéről, a páciensek hiszékenységét kihasználó sarlatánságairól. Mindezt e lebilincselően érdekes és érzelmes regényből tudhatjuk meg, egy fiatal, lelkes és tehetséges orvos életének történetéből, aki küzdelmes pályakezdés után a walesi bányavidékről felkerül Londonba. Itt elindul a lelkiismeretlen pénzkeresés útján, hogy később kiábrándulva megtalálja igazi énjét és az orvosi önfeláldozás hivatásszerű vállalását. Christine, a felesége segíti ebben. A rossz úton végül egy tragédia állítja meg. De idejében-e? Erre kapunk választ a könyvből, amely nem véletlenül lett mindent elsöprő világsiker.”

Írta: Archibald Joseph Cronin ; fordította: Szinnai Tivadar. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987. Forrás: www.antikvarium.hu

Katalógusunkban


Via Mala

“Fűrészmalom a Jeffben, a graubündeni helyek eldugott zugában, a szilajon zúgó Yzolla partján. Innen menekül el a kétségbeesés és borzalom éjszakáján Silvelie Lauretz, a szépség és tisztaság e kivételes megtestesítője, hogy új életet kezdjen, megszabaduljon az emberi mivoltából kivetkőzött apa árnyától s egy szörnyű bűntett kísértetétől. Vajon sikerül-e a szegény pincérlánynak – aki gazdag örökösnő is egyben – feledést és megnyugvást találnia Andi, a hozzá mindenben méltó férfi oldalán? Elég erős-e a kettőjüket összekapcsoló szenvedély, a mély lelki vonzalom, hogy kibírja annak a bizonyos éjszakának a terhét? – A Via Mala első olvasói most újra felidézhetik, az újabb generációk pedig megismerhetik történetüket, ugyanakkor bepillanthatnak a két világháború közti Svájc, a fasiszta nagyhatalmak közé ékelt kis ország csak messziről oly békés és mintaszerű életébe.”

Írta: John Knittel; fordította: Andai Ernő. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988. Forrás: www.antikvarium.hu

Katalógusunkban


Zarah álma

A harmadik kötet tartalmáról: ” A nagysikerű Zarah trilógia (Zarah, Zarah öröksége) befejező kötete. ,,Nem az az ember lesz boldog, aki szerencsés, vagy a sorsa kegyes volt hozzá, hanem az, aki az életében egyikre sem szorult rá.”  Arvin és Leonard, Carla és Andy fiai szépen cseperednek. Zarah-t felkavaró álmok gyötrik, melyek egyrészt különös egyezést mutatnak a valósággal, másrészt egy párhuzamos valóság körvonalai rajzolódnak ki belőlük… Lewinson tábornok meglepő nyomokra bukkan Andy halotti bizonyítványának felkutatása közben. A főhőssel közösen felgöngyölített szálak egy olyan házaspárhoz vezetnek, akik nem rendelkeznek semmiféle múlttal. Egy vidámnak induló gibraltári hajókiránduláson azonban ennél is váratlanabb események történnek. Ezek pedig olyan lavinát indítanak el, ami alapjaiban változtatja meg a család életét. Vajon elég hinni a feltámadásban ahhoz, hogy megtörténjen?”

Írta: Náray Tamás. Budapest: Libri Könyvkiadó, 2020. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Pap, katona, kondás

“2016 tavaszán jelent meg az életmű-sorozatban Irwin Shaw nagy sikerű családregénye, a Szegény ember, gazdag ember. A Pap, katona, kondás (a két cím egy gyerekvers harmadik, illetve negyedik sora) ott folytatja a Jordache család történetét, ahol az előző könyvben abbamaradt: a három testvér boldog egymásra találását a francia Riviérán tragikus fordulat szakítja félbe a kisebbik fiút, a zaklatott évek után végre révbe érkező Thomast meggyilkolják. Innen kísérhetjük nyomon két testvére további sorsát. Rudolph gazdag és tekintélyes ember, csak épp nemigen tud mit kezdeni az életével, jobb híján családtagjait igyekszik tapintatosan támogatni. Gretchen viszont magára talál: elkészíti élete első filmjét, boldog szerelembe esik, és filmjének cannes-i bemutatója alkalmával rég látott fiával is közel kerülnek egymáshoz. Gretchen filmje a harmadik Jordache nemzedék másik tagjának, a meggyilkolt Thomas fiának életébe is beleszól: ő játssza ugyanis a film férfi főszerepét. Ez a két fiú, Billy és Wesley a könyv tulajdonképpeni hősei. Billy ugyan a legkevésbé sem hősies: meglehetős cinizmussal szemléli a világot, passzívan sodródik az eseményekkel végül is életveszélyes kalandokba. Wesley későn megtalált és hamar elvesztett apjának bűvöletében él, az ő múltját nyomozza hajdani ismerősei közt, majd eltökéli, hogy bosszút áll gyilkosán. A szálak megint a francia Riviérán futnak össze, de a tragikus végkifejlet nem kevés izgalom után ezúttal elmarad.”

Írta: Irwin Shaw; fordította: Szilágyi Tibor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2017. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Ferenc József szerelmei

“Hogyan lett Luzsénszky Paula Ferenc József szeretője? Hogyan került Haller Nina őfelsége karjaiba? Ki volt Tamara, akiért két paripát adott Ferenc József? Hogyan alakult Maria Richter von Graetz sorsa, miután a császár elhagyta? Csak beszélgetőpartnere volt Schratt Katalin őfelségének vagy a kedvese? Mi történt azon a titkos találkán, melyen Erzsébet sárga dominóként, inkognitóban jelent meg? Mi történt Andrássy és a császárné között, míg együtt hajóztak a Földközi-tengeren? Igaza volt Rudolfnak, amikor azt hitte, hogy anyja az angol Middleton szeretője? Ezekre és a császári család életének még sok izgalmas részletére derít fényt Szőgyén-Wittenbach Hubert színes, szórakoztató regénye. Ferenc József szerelmi ügyein kívül olvashatunk Erzsébet császárné titkairól, Vetsera Mária és Rudolf tragikus haláláról valamint Chotek Zsófia és Ferenc Ferdinánd kapcsolatáról is. Szőgyén-Wittenbach Hubert nevét hiába is keresnénk az irodalmi lexikonokban. A név Kalász-Kellner József újságíró személyét rejti. A pozsonyi Esti Újság tudósítója volt, akit a spanyol polgárháborúból írott – világszenzációt keltő – tudósításaiért Madridban perbe fogtak, majd kémkedés vádjával el is ítéltek. Ez után kezdte folytatásokban publikálni a Ferenc József szerelmeiről írott regényét, mellyel rendkívüli sikert aratott. A második világháború kitörésekor az ellenállás tagja lett, 1942-ig illegalitásban élt. Ekkor tartóztatta le a Gestapo – a majdeneki haláltáborba szállították”

Írta: Szőgyén-Wittenbach Hubert. Budapest: K.U.K. Kiadó, 2013. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Orvosok

“Erich Segal (Szerelmi történet, Oliver szerelme, Az elfelejtett kaland, Hívő lelkek), a Love Story világhírű szerzője a Harvard orvosi karán végzett orvosok életébe nyújt betekintést. Négy fiatal életét követjük nyomon: miért választották az orvosi hivatást, miként gondolkodnak, szenvednek és szeretnek. Az egyetem gyakran kegyetlen képzésének követelményeit nehézségekkel küszködve, de teljesítik; a szigorló és gyakorló évek próbatételein át jutnak el a felnőtté válásig. A regény középpontjában Barney Livingston és Laura Castellano megkapó kapcsolata áll, akik gyermekkoruk óta elválaszthatatlan barátok. Mindketten orvosnak tanulnak, és a diploma megszerzése után más-más területen kezdik el gyakorló éveiket. Barátságuk lassan szenvedélyes szerelemmé érik, és ettől kezdve együtt haladnak az élet buktatókkal teli útján. Erich Segal megindító regényében megragadóan életszerű képet fest a fiatal orvosok életéről, amelynek a gyilkosság, az ármány, az önfeláldozás, a hűség éppúgy része, mint a dicsőség és a tiszta érzelmek.”

Írta: Erich Segal; fordította: Oros Paulina. Budapest: General Press Kiadó, 2008. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban


Aranyhíd – Balatoni mesék, mondák, történetek

“Lipták Gábor a magyar tájakhoz és történelmi emlékekhez fűződő rege- és mondafeldolgozásaival egy régi műfajt keltett új életre: «Munkám célja nem a halott történelmi anyag feltámasztása, hanem múltunk eleven hagyományainak olvasmányos, érdekes formában történő megírása és népszerűsítése. Olvasóimat honismeretre, műemlékeink megbecsülésére, az ország szép tájainak megkedvelésére, a jó értelemben vett hazaszeretetre szeretném buzdítani» – vallja az író. “

Írta: Lipták Gábor, illusztrálta: Szántó Piroska. Budapest: Móra Könyvkiadó, 1976. Forrás: www.libri.hu

Katalógusunkban