KÖNYVAJÁNLÓK,  Történelmi regények

Olvasmányos történelem

A család – A Borgiák maffiaregénye

“Rodrigo Borgia, aki VI. Sándor pápa néven vonult be a történelembe, nagyformátumú személyiség, igazi reneszánsz embert volt. Habzsolta az életet, a nőket, rajongott a művészetért – és legfőképp: mindent megtett a családjáért, gyermekeiért. Ám Krisztus földi helytartója kezében mindenható hatalom összpontosult, amelyet nemcsak a Szentség ügyei, hanem talán még Istennél is jobban imádott családja érdekében alkalmazott, s kiváltképpen azokkal szemben, akik útját keresztezték. Megbízható emberei, megbízható eszközei voltak ellenségei eltiprására… A pápa és gyermekei, a gyönyörű és öntörvényű jó kislány, Lucrezia, a szenvedélyes és katonának termett hazafi, Cesare, valamint a legkisebb fiú, a látszólag félénk Giovanni drámaian alakuló életére rányomta bélyegét a XV. század Itáliájának viharos történelme, melyben felbukkan Machiavelli, Savonarola és a reneszánsz kor több jelentős művésze is. Ahogy emblematikus keresztapa-történetében, Puzo történelmi regényében is lebilincselően ír szerelem és gyűlölet, titkos szövetségek és cselszövések, kitörni kész erőszak és kegyetlenség végzetes összefonódásáról. Miközben sorra megjelentek könyvei, ezen a művén két évtizedig dolgozott, s halála után élettársa, Carol Gino fejezte be az ő feljegyzései szellemében.”

Szerzők: Mario Puzo, Carol Gino; fordította: Etédi Péter. Budapest: Geopen Kiadó, 2021. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Az éjszakai égbolt lányai

“»Lélegzetelállító történet a II. világháború kevéssé ismert oldaláról. Kátya, a főhősnő kiemelkedő karakter, akit a kötelesség és a szeretet vezérel olykor dicsőséges, olykor lemondással járó útján.« (Barbara Claypole White) Amikor Kátya gyermekként először vehet szemügyre egy repülőt, a gép azonnal felkelti a kíváncsiságát. Néhány évvel később már biztosan tudja: szárnyakat szerez magának, és ha nem is az első, de a kevés női pilóta egyike lesz, akik a levegőből erősítik a Szovjetunió nácik ellen küzdő csapatait. Kemény harc vár rá, mire megvalósítja álmát – nemcsak a hideggel, az éhezéssel, a háború gyötrelmeivel kell szembenéznie, de tanárai, feljebbvalói és katonatársai nőkkel szembeni előítéletei is nehezítik a dolgát. Egy csapatnyi nőtársával együtt azonban olyan sikereket érnek el, hogy kiérdemlik a németektől az “Éjszakai boszorkányok” gúnynevet. Jekatyerina pedig megállíthatatlan, még a szerelem sem tarthatja vissza attól, hogy a végső győzelemig segítse hazáját. A valós eseményeken alapuló regény a Vörös Hadsereg legendás női bombázóegységének állít emléket.”

Szerző: Aimie K. Runyan; fordította: Szántai Zsolt. Budapest: I.P.C Könyvek Kiadó, 2019. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Míg Párizs aludt

“Santa Cruz, 1953. Jean-Luc a múltja elől menekül. Az arcát elcsúfító sebhely csekély ár azért, hogy túlélte Franciaország náci megszállásának borzalmait. Azóta új életet kezdett Kaliforniában, ahol családja van. Váratlanul éri, amikor kopogtat ajtaján a múlt. Párizs, 1944. Egy fiatal zsidó nő egész addigi élete egy szívdobbanásnyi idő alatt romba dől. Amikor felterelik az Auschwitzba induló vonatra, végső kétségbeesésében egy idegen férfira bízza legdrágább kincsét. Nem marad más számára, csak a remény, hogy a kisbabája túléli. Ott, a sötétbe borult peronon egymásba fonódik két ember sorsa, akik akkor még el sem tudják képzelni, mekkora hatással lesznek hirtelen meghozott döntéseik a jövőjük alakulására. A Míg Párizs aludt narrátorai a különböző szereplők, ki-ki a maga szemszögéből meséli el a történetet. A szerző első regényében, amely a történelem egyik legsötétebb korszakában játszódik, megindítóan mutatja be a bátorság, a kitartás és a családi kötelék erejét, valamint azt, hogy mit jelent feltétel nélkül szeretni.”

Szerző: Ruth Druart; fordította: Szieberth Ádám. Budapest: Central Könyvek Kiadó, 2021. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Az auschwitzi könyvtáros

“A megrendítő, valós történelmi tényekre és ténylegesen élt személyekre felépített regény előszavában a történet címszereplőjének ihletője, a még napjainkban is élő, Dita Kraus írt szívbemarkoló sorokat. Ebben arról tudósítja az olvasókat, hogy Antonio Iturbe egyfelől gazdag képzeletének “alapanyagából”, másfelől a Dita által elmondott történésekből építette föl regényét, amely ekként, nem dokumentumkötetként, hanem egyértelműen szépirodalmi alkotásként olvasható. Auschwitz-Birkenau lágerében, 1944. januárjában kezdődik a történet, amikor a Kraus házaspárt és kamaszodó kislányukat ide deportálják a zsidótörvény miatt. A táborban egy Alfred Hirsch nevű ember, már-már a lehetetlent valósította meg, amikor iskolát szervezett a gyerekeknek. Mindezt az SS-tisztek tudta nélkül kellett működtetni és Dita, akinek édesapja becsempészte a kofferükbe, Thomas Mann Varázshegy című művét, ezzel a világhírű regénnyel teszi le, a valaha létezett legkisebb könyvtár alapjait. Összesen nyolc darab könyvet birtokol a kis csapat és a kislány mindent elkövet annak érdekében, hogy megőrizze a könyveket. … Közben pedig életre kel a tábor félelmetes és iszonytató élete, többek sorában dr. Mengele alakja is élesen kirajzolódik a gyilkos tekintetű alakok sorából, de Dita élni akarása, bátorsága valahogy mindig átsegítik az életveszélyes helyzeteken is.”

Szerző: Antonio Iturbe; fordította: H. Prikler Renáta. Pécs: Alexandra Könyvesház Kft, 2020. Forrás: Kello.hu

Katalógusunkban


Erdélyi trónharc

“A kalotaszegi Magyargyerőmonostor református lelkészének harmadik regénye ezúttal történelmi kalandregény: Erdély történetének egy viszontagságos időszakát, a 17. század közepének trónharcait történelmi hitelességgel, ám egyúttal lebilincselően izgalmas kalandok sorozataként hozza közelebb a mai Olvasóhoz. A korábban számos hadászati sikert felmutató II. Rákóczi György fejedelem balul sikerült lengyelországi hadjáratával végképp magára haragította a török Portát: Erdélyben újra török és tatár seregek pusztítanak, Barcsay Ákos, a törökök által kézben tartott ellenfejedelem megosztotta az erdélyi rendeket is, hogy aztán Kemény János tegyen eredménytelen kísérletet az egység és a rend helyreállítására. Kalotaszeg a szászfenesi csatával (ahol Rákóczi halálosan megsebesül) lép a kor történelmének színpadára, hogy aztán a regény kalandos szálai mindig visszatérjenek a kalotaszegi Bánffyhunyadra és Magyarbikalra. Jelen vagyunk az Erdély hadászati kulcsának számító Várad védőinek hősies törökellenes várvédelménél, Barcsay meggyilkolásánál, a Segesvár melletti nagyszőllősi csatában, ahol Kemény János meghal a vesztes ütközetben, hogy aztán a szinte lírai Záróének előre vetítse az utolsó, még függetlennek tekinthető erdélyi fejedelem, I. Apafi Mihály uralkodásának ismét békés évtizedeit.”

Szerző: Hover Zsolt; illusztrálta: Szabó András. Budapest: Romanika Kiadó, 2018. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Az éjszaka császárnője – Nagy Katalin cárnő életének regénye

“II. Katalin cárnő a halálán van. Az utolsó harminchat órában lejátszódik előtte életének útja, amelyen anhalt-zerbsti Zsófia hercegnőként indult, és kora egyik leghatalmasabb uralkodójaként ért célba. A felvilágosult kormányzásra vágyó, öntudatos Zsófia hercegnő szembesül az uralkodás kegyetlen törvényeivel, az udvari intrikákkal, a hatalmi sakkjátszmákkal. Mindemellett kiváló diplomáciai és stratégiai érzékkel rendelkező cárnővé válik, de hiába az újabb és újabb diadal. A katonásdit játszó bárgyú férj, majd a hűtlen gárdista szeretők, végül pedig az öntörvényű, nagy szerelem, Patyomkin herceg elvesztése egyre távolabb sodorják az egyéni boldogság lehetőségétől. Eva Stachniak, A Téli Palota című nagy sikerű regény szerzője, ezúttal II. Katalin pályafutásának végével kezdi. Az olvasó a haldokló cárnő szemén keresztül, annak gondolataitól és érzéseitől kísérve, tekinthet végig Katalin életének és uralkodásának dicsőséges vagy épp megrázó állomásain. “

Szerző: Eva Stachniak; fordította: Laszkács Ágnes. Budapest: Tericum Kiadó, 2016. Forrás: Libri.hu


Ítéletidő

“Rendkívül érdekes időszakot választott most megjelenő, debütáló történelmi kisregénye cselekményéhez a fiatal felvidéki magyar pedagógus, író, Foglár Gábor. 1918 utolsó hónapjairól és 1919 első napjairól van szó: arról az átmeneti időszakról, amely az első világháború vége és a csehszlovák impériumváltás között eltelt. A demarkációs vonal közelében található Losoncon járunk, s a történet középpontjában két városi hivatalnok áll. A megfontolt, házas és családapa Péter Ádám és az egyedülálló, lázadóbb természetű Pataky Imre egy szobában dolgoznak a polgármesteri hivatalban. A munka mellett a legjobb barátok, és mindketten aggódnak, vajon mi követi a fegyverletételt. Egy november eleji napon izgatottan hallgatják, ahogy az utcán a rikkancs a legújabb híreket kiáltja: “Megalakult Német-Ausztria, felbomlott a Monarchia, a törökök fegyverszünetet kötöttek, Horthy Miklós flottaparancsnok egész flottánkat átadta a Délszláv Nemzeti Tanácsnak. Prágában megalakult a Csehszlovák Köztársaság, a tótok csatlakoztak hozzájuk. A gróf gyilkosság áldozata lett, győzött a forradalom, győzött a forradalom!” … De vajon lehetséges az, hogy szeretett városuk hamarosan Csehszlovákia része legyen? Hogy idegenek döntsenek az ő életükről? Hogy cseh és szlovák hivatalnokok vegyék át Losonc és sok más, magyar többségű település irányítását? És vajon mindezen körülmények közepette Ádám és Imre újra tudják kezdeni az élüket?… A sok-sok korabeli sajtóhírre és levéltári forrásokra is épülő regény jól megidézi a kort és azt a négy hónapot, amely döntő módon befolyásolta Losonc – és általában a felvidéki magyarság – sorsát.

Szerző: Foglár Gábor. Budapest: Könyv Guru Kiadó, 2019. Forrás: Kello.hu

Katalógusunkban


Egyetlen év

“A Wohl-lányok, Ella és Margit életének egy évét ismerhetik meg az olvasók, a történelmi háttér “díszletei” között. Megelevenedik a századforduló, a korabeli Magyarország és Budapest nyüzsgő társadalmi élete, a művészi és polgári szalonok világa, a millenniumi évére készülődés megannyi érdekessége. Az olvasó részese lehet a Parlament építésének, valamint Jókai Mór sok vihart kavart kései házassága is a történet sodrába kerül. A szerző mindezen túl szakavatottan mesél a századfordulón élt nők társadalmi helyzetéről, szűkre szabott lehetőségeiről, arról, hogy önállósodásuk egyetlen útját a férjhez menés jelentette. Ám a Wohl lányok ennél sokkal többre vágynak. … A századforduló Budapestje és Párizsa olyan eleven színekkel, plasztikus képekben kel életre a kötet lapjain, amelynek nyomán az olvasó élményekkel gazdagabban teheti le a regényt.”

Szerző: Dienes Lilla. Budapest: Nora Libro Könyvkiadó, 2019. Forrás: Kello.hu

Katalógusunkban