Családregények,  KÖNYVAJÁNLÓK

Életutak a történelem viharaiban

Dharma – egy család regényes története a Tiszától a Gangeszig

“Szűcs Péter sodró regényfolyamának forrásvidéke a II. világháború traumájából éppen csak magához tért Biharnagybajom. Az ötvenes évek közepén itt kapja meg katonai behívóját Kamuti István, akit a messzi fővárosba vezényelnek. Az egyszerű paraszti sorból indult fiú kalandos utazásának azonban csak első állomása Budapest: a sors hamarosan egészen az óceánon túlra repíti, hogy az otthoniakat maga mögött hagyva New Yorkban, majd pedig Rio de Janeiróban keresse a boldogulást és a szerelmet. Tamás és Andrea általános iskolásként a szocialista Magyarország utolsó óráiban szeretnek egymásba, hogy aztán együtt éljék meg a rendszerváltozás első évtizedeit, annak minden kihívásával és kudarcával. Tamás hiába menő reklámszakember, élete és Andreával való kapcsolata mégis válságba kerül, amivel Párizsban szembesülnek. Ezután Tamás Marokkóból indulva Iránon át szinte az egész világot beutazza, hogy választ találjon a kérdéseire. Léna önfeledten éli az y generációs fiatalok látszólag gondtalan életét, és elismert táncművészként dolgozik. Egy születésnapi ajándék kapcsán azonban minden, amit önmagáról tudni vélt, megkérdőjeleződik számára. Léteznek véletlenek? Valóban olyan kiszámíthatatlan a sors, mint gondolnánk? És vajon milyen misztikus kapcsok fonják össze István, Tamás és Léna életét? A válaszokért egészen Indiáig, pontosabban a világ legszentebb folyójának, a Gangesznek a partjáig kell utaznunk.”

Írta: Szűcs Péter. Budapest: Libri Könyvkiadó, 2021. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Pacsinkó

“Min Jin Lee mesterien megírt regényeposzában egy szegény, de öntudatos bevándorló család négy nemzedéke küzd azért, hogy száműzve hazájukból, amit sohase ismertek, saját sorsuk uraivá válhassanak. Koreában az 1900-as évek elején a tizenéves Sunját, egy félig nyomorék halászember imádott lányát otthonuktól nem messze, a tengerparton elcsábítja egy gazdag idegen. A férfi elhalmozná mindennel, de amikor a lány ráébred, hogy teherbe esett – és hogy a szerelme nős -, nem hajlandó eladni magát. Inkább elfogadja egy szelíd, betegségekkel küzdő lelkész házassági ajánlatát, aki úton Japánba száll meg náluk. Ám döntésével, hogy elhagyja otthonát, és visszautasítja születendő fia nagy hatalmú apját, Sunja izgalmakkal teli családtörténetet indít el, ami a rákövetkező nemzedékekre is kihat. A Pacsinkó egy lebilincselően megírt, drámai erejű történet szerelemről, áldozatkészségről, becsvágyról és hűségről. Erős és makacs asszonyok, odaadó nővérek és fiúk, erkölcsi válságban gyötrődő apák – Lee bonyolult és szenvedélyes szereplői, akik hol nyüzsgő utcai piacokon, hol japán elitegyetemek előadótermeiben, hol alvilági pacsinkó szalonokban bukkannak fel. Ám van bennük valami közös: mind túlélők, akik kiharcolják a maguk jussát a történelem részvétlen folyamában. Min Jin Lee New York-i jogászként kezdi a pályáját, ám már ekkor díjakat nyer szépirodalmi és ismeretterjesztő munkáival. Néhány év elteltével már csak az írásnak él, alkotásait pedig egyre nagyobb érdeklődés övezi. “

Írta: Min Jin Lee; fordította: Barta Judit. Pécs: Alexandra Kiadó, 2020. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Nagytestvér, kistestvér, vöröstestvér

“A Vadhattyúk szerzőjének legújabb könyve a huszadik századi kínai történelem három leghíresebb lánytestvéréről szól. A vagyonos sanghaji Szung család a város elitjéhez tartozott a 19. század végén, 20. század elején. A keresztény szülők hazájukban szokatlan módon, Amerikában taníttatták lányaikat: az 1889-ben született Aj-linget, az 1893-as születésű Csing-linget és az 1898-ban született Mej-linget. A kínai szépségideáltól jelentősen eltérő lányok hazatérve világlátottak és műveltek voltak, ám mégis házasságuk révén lettek a modern Kína “hercegnői”. A középső lány, Csing-ling ugyanis Szun Ja-szen, a császárságot 1911-ben megdöntő köztársaság vezetőjének felesége lett. Férje halála után azonban a kommunisták oldalára állt, és Mao Ce-tung mellett ő lett az alelnök (ezért is emlegették később Vöröstestvérnek). A Kistestvérnek, Mej-lingnek Csang Kaj-sek, Szun utódja udvarolt, és feleségül is vette, így férje hatalomra kerülése után a Kuomintang irányítása alatt álló ország first lady-je lett. A Nagytestvér, Aj-ling H. H. Kunghoz ment feleségül, aki azonban a Szung család kapcsolatainak hála – lett sok éven át miniszterelnök és pénzügyminiszter. Aj-ling maga pedig az ország egyik leggazdagabb asszonya és Csang nemhivatalos tanácsadója volt. Persze a Kuomintang bukásával a család tagjainak Tajvanra kellett menekülniük – kivéve persze a Vöröstestvért, aki az ellentétes táborban lévő nővére és húga ellen fordult. Hármójuk, valamint családjuk történetét, mindezzel párhuzamosan pedig Kína háborúkkal, forradalmakkal és földrengető átalakulásokkal teli évtizedeit mutatja be a kötet, öt nagyobb időrendi korszakra osztva. “

Írta: Jung Chang; fordította: Lázár Júlia. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2021. Forrás: Kello.hu

Katalógusunkban


Régmúlt napok fénye – Könyörtelen a választás szerelem és szabadság között

“A jelenleg Bécsben élő Kiss Nikoletta első regényének megjelenése rendhagyó, mert a Régmúlt napok fénye Németországban jelent meg először, ahol az író életének nagy részét töltötte. Ezután fordította magyarra Blaschtik Éva, akinek köszönhetően most a hazai olvasóközönség is megismerkedhet egy család három generáción átívelő történetével, amely a 20. századi Európában, a második világháború utáni időktől napjainkig terjedően, Berlin, Budapest, Bécs helyszínein zajlik. … A történet családregényként olvasható, azonban ennek hátterében ott van a hitelesen ábrázolt történelem, többek sorában az 1956-os forradalom eseményei.”

Írta: Kiss Nikoletta; fordította: Blaschtik Éva. Budapest: Libri Kiadó, 2020. Forrás: Kello.hu

Katalógusunkban


Álmok bandája

“Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen: szabad azért, hogy boldog lehessen, de mindenekelőtt szabad azért, hogy önmaga lehessen. Ám a huszadik század eleji New York külvárosaiban ,,amerikainak lenni” egyben azt is jelenti, hogy konfrontálódni kell a világ minden szegletéből érkező emigránsok közösségével, amelyben a törvényeket a gengszterek és az embereik diktálják. Ebben a helyzetben nem könnyű élni és az álmokért küzdeni, hacsak nincs az embernek különleges tehetsége. Christmas bizton számíthat a rendkívül élénk fantáziájára és arra a képességére, hogy amit mesél, azt hihetővé is tegye olyan történetekkel, amelyek álmodozásba ringatnak mindenkit, aki csak hallgatja. Így születik meg a Diamond Dogs képzeletbeli bandája, amely mindössze két kisfiúból áll, mégis képes egész New York urává válni, sőt az első független rádiócsatorna segítségével a város minden lakásába eljutni.Az Álmok bandája Christmas és Cetta története, és minden emberé, akinek az élete az övékbe fonódik a huszadik század elejétől 1929-ig, Olaszországtól az őrült húszas évek New Yorkján át Kaliforniáig és a születőben lévő hollywoodi filmiparig. Kitűnő példája annak, hogyan lehet tiszta szívet megőrizve ésszel feljutni a ranglétra legaljáról akár a legtetejére, hogy érdemes kitartani az álmaink mellett, mert megvalósulhatnak, ha harcolunk értük.Luca Di Fulvio egy igazi nagyregénnyel ajándékoz meg bennünket, amely mesél a rádió, a mozi, a Broadway, a reklámok, a felhőkarcolók, az autók – de mindenekelőtt egy nagy szerelem, Ruth és Christmas szerelmének – születéséről, és egy álom erejéről, amely talán még a valóság felett is győzedelmeskedhet”

Írta: Luca Di Fulvio; fordította: Hajdúné Vörös Eszter. Szeged: Maxim Kiadó, 2012. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


A Mannok – Családregény

“Az 1974-ben született német irodalomtörténész könyve dokumentumokra épülő, különleges családregény, Thomas Mann családjának élet- és kortörténete az 1920-as évek elejétől egészen a huszonegyedik század kezdetéig. Thomas Mann 1905-ben vette feleségül a dúsgazdag müncheni famíliából származó Katia Pringsheimet, és 1919-ig hat gyermeke – három fia és három lánya – született tőle. Tilmann Lahme a legidősebb gyermekek, Erika és Klaus kamaszkorától követi nyomon a családtagok külön-külön is regénybe illően fordulatos, a német történelemmel szorosan összefonódó és sok szempontból tragikus sorsát. Kronologikus rendben, évről évre, a párhuzamos életrajzok módszerével halad. A Mann-családban mindenki írt, ha mást nem, emlékezéseket, de mindenki az apa nyomasztó árnyékában. Publikált szövegeik mellett Lahme ismeretlen levelek, naplók és feljegyzések százait is áttanulmányozta, és bőségesen idéz belőlük. A tényeket és a dokumentumokat beszélteti, ő maga nem fűz hozzájuk értelmező, minősítő kommentárokat. Éppen ezek a tények oszlatnak el azonban olyan legendákat, amelyeket elsősorban a családtagok maguk híreszteltek el magukról, így többek közt a politikai tisztánlátás és következetesség illúzióját, valamint a családi harmónia ködét. “

Írta: Tilmann Lahme; fordította: Györffy Miklós. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2018. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Láncöltés – egy család évszázada

“A történet tanár főhőse, Darvasi Pityu szabad idejében írogat: » ...az írás soha ki nem elégített vágya maradt, a megszólalás különleges módja, valami, aminek csak az írás közben lehetséges a felfedezése, benne önmagának a megismerése, és a világ önmaga számára feltárható darabjának felmutatása…” Így vall testvérbátyjának a készülő, láncöltésszerűen összefonódó írásokról: “(…) Egymással összefüggő történetek… Benne van a mi családunk légköre, sőt néha a valóságos történetei. (…) Manapság nem szoktak ilyesmit írni. Én egyszerre vagyok régimódi – szeretem a világos szövegépítést, a történetem elindul valahonnan és meg is érkezem egy lezáráshoz -, és modern, ha a szokatlant, az újat, a más témát, a más nézőpontot értjük alatta. » A család évszázadának történeteiben ott vannak a háborúk, forradalmak, rendszerváltozások, a valóságos történelem. A köznapokban munka, szerelem, házasság, születés, halál, örömök, bánatok, szenvedések. Mégsem családtörténet, hanem regény, amelyen végigvonul a megharcolt, megtagadott, megvallott istenhit és » az a láthatatlan szellemiség, amely egyben tartotta a Darvasi családot, az tart egyben országot, hazát, nemzetet ».”

Írta: Széplaki György. Budapest: Hungarovox Kiadó, 2019. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban


Menekültek – Három gyerek, három történet és egy cél: életben maradni

“Vannak érdekes és vannak fontos könyvek. A Menekültek mindkettő. 1930. A náci Németország. Joseph egy zsidó kisfiú, aki hajón szökik a világ másik felére a koncentrációs tábor fenyegetése elől… 1994. Kuba. Isabel és családja egy tutajon menekül el a folytonos lázadások és a pestis elől. Remélik, hogy Amerikában békés jövő vár rájuk… 2015. Szíria. Mahmoud szülőföldjét erőszak és rombolás pusztítja. Családjával elindul Európa felé… Három szívszaggató utazás a megmenekülésért. Elképzelhetetlen veszélyek: cápatámadás, bombázás, árulás… De a holnap reménye sosem vész el. Habár Joseph, Isabel és Mahmoud történetét kontinensek és évtizedek választják el, a regény végén a megdöbbentő valóság az olvasó elé tárul: hármuk története mégiscsak szorosan kapcsolódik egymáshoz. Bátorság, küzdés, túlélés. Mindent az otthonért.”

Írta: Alan Gratz; fordította: Harci Andor. Budapest: Álomgyár Kiadó, 2018. Forrás: Libri.hu

Katalógusunkban