• Komárom: Egy város – két ország

  A National Geographic 2004 júliusi száma – Papp Gábor cikkével – 18 oldalt szentelt Komáromnak. Ajánljuk komáromi olvasóink figyelmébe! Az apropót az adta, hogy abban az évben, 2004. május 1-én csatlakozott az Európai…

 • Levéltárosok Lapja

  A Törvényhatósági Levéltárosok Országos Egyesületének hivatalos értesítője, melyet dr. Alapi Gyula szerkesztett. Megjelent 1913-16 között negyedévente Komáromban. A digitális verziók az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilmjeiről készültek az OSZK munkatársainak közreműködésével, pályázati támogatással. 1913.…

 • Új Komárommegyei Hírlap 1939-44.

  Immár “Új Komárommegyei Hírlap” címmel, 1939. május 6-án ismét megjelent Pathó Gyula főszerkesztő gondozásában ez a regionális  újság. A nyomtatás Komáromban, Hacker Dezső nyomdájában történt, itt ülésezett a szerkesztőség is. A lap hetente,…

 • Komáromi Lapok 1871-1944.

  1871-től 1944-ig jelent meg ez a hetilap Siegler Károly nyomda- és laptulajdonos gondozásában, Komáromban. Kezdetben a szerkesztőség  Pázmány Kornél felelős szerkesztőből és Rovács Albin, valamint Szabados János főmunkatársakból állt. Az újság társadalmi és…

 • Komáromi Ujság

  1914-1919 között jelent meg a komáromi Jókai Könyvnyomdában dr. Alapi Gyula főszerkesztő, Fülöp Zsigmond felelős szerkesztő és dr. Baranyay József társszerkesztő gondozásában. Alapi Gyula 1914 február végétől már nem vett részt a munkában,…

 • Napsugár

  Képes gyermeklap az 1927-es évből. Főszerkesztője Seidl Sándor tanár volt Pozsonyból, továbbá a komárnói Harmos Károly festőművész és dr. Borka Géza tanár  vett még részt a lapszerkesztésben. Kiadóhivatala szintén itt működött, a nyomtatás…

 • Őrálló

  A komáromi Katholikus Legényegylet által szerkesztett és megjelentetett  keresztény, társadalmi folyóirat. Megjelent az 1920. évben, 13 számmal január és április között. Szerkesztője Olgyai Ferenc, a lap munkatársa dr. Szunyogh Xavér Ferenc bencés szerzetes,…

 • Komárommegyei Hírlap 1929-1938.

  Az újság Komáromban, Hacker Dezső könyvnyomdájában készült 1929-1938 között, és hetente, szombatonként jelent meg. Az első szám 1929. szeptember 28-án, az utolsó 1938. december 10-én látott napvilágot – zömmel komáromi vonatkozású tartalommal. Felelős…